Kommentar
Screening skal redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft