Kommentar

Ny type legestilling på Rikshospitalet?

Torben Wisborg
Overlege, professor
Interessekonflikt:  Nei

Takk for et interessant portrett. Det er spennende å høre hva kolleger forsker på. Hva er en "Fellow" i Norge? Tidsskriftet er ellers ganske nøye med språk og rettskriving, så denne tittel bør kanskje forklares for leserne.

Published: 13.10.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media