Forside

Artikkel

Illustrasjon © Sylvia Stølan

Et håndleddsbrudd er ikke det samme for en kontorarbeider i Stavanger som for en fisker på Sørøya. Behandlingstilbudet må tilpasses lokale forhold og den enkeltes livssituasjon. Likevel må vi spørre oss hvorfor behandlingen varierer så mye mellom sykehusene.

Anbefalte artikler