Reflekterer over fremtidens helse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I et nytt prosjekt utfordrer Legeforeningen syv unge leger til å tenke høyt om fremtidens helsetjeneste ved Verdens ende.

  UT MOT HAVET: Filmopptakene til prosjektet ble gjort på svabergene på Tjøme. Her er prosjektdeltakerne: Thea Steinert (t.v.)…
  UT MOT HAVET: Filmopptakene til prosjektet ble gjort på svabergene på Tjøme. Her er prosjektdeltakerne: Thea Steinert (t.v.), Anne Synnøve Lunde, Håvard Ulsaker, Katja Eliassen, Rannei Hosar, Ida Susanna Fattah og Jobin Varughese. Foto: Julie Kalveland

  Kan stadig bedre medisiner gjøre oss til supermennesker? Vil teknologi gjøre leger overflødige? Den medisinske utviklingen skyter fart, samtalene med pasientene er i endring og politikerne snakker seg varme om hvilke helsetjenester vi skal ha rett til. Dagens medisinstudenter og ferske leger har vokst opp parallelt med en rivende teknologisk utvikling. Hvilke refleksjoner gir det?

  Våren 2017 initierte Legeforeningen et eget prosjekt for å løfte diskusjonen om fremtidens helse.

  – For de fleste er det sånn at det som får størst oppmerksomhet i livene våre, er det som skjer her og nå, sier president Marit Hermansen.

  – Slik er det også for store organisasjoner. Vi jobber med utfordringer fra dag til dag, planlegger og påvirker politikerne i spørsmål som blir viktige fremover. Det som derimot er aller vanskeligst å se for seg, er hva som vil skje langt inn i den fjerne fremtiden. Noen ganger er det derfor viktig å løfte blikket og prøve å tenke så langt tanken kan nå.

  Gjennom prosjektet «Refleksjoner fra Verdens ende» utfordret Legeforeningen syv unge leger til å danne en tenketank og drøfte sine visjoner for fremtiden.

  Presenterer sitt «vann»

  Presenterer sitt «vann»

  Tenketanken består av medisinstudenter og unge leger i starten av yrkeslivet. Prosjektgruppen har hatt to samlinger og filmopptak på øya Tjøme i Vestfold. Kjartan Olafsson, tidligere sentralstyremedlem og styremedlem i Allmennlegeforeningen er initiativtaker. Prosjektet er ledet av Eivind Valestrand, sentralstyremedlem i Legeforeningen og leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

  – I eventyret om Espen Askeladd og de gode hjelperne kommer en av hjelperne Askeladden til unnsetning ved å reise ut og komme tilbake med vann fra verdens ende. I dette prosjektet har vi valgt å sende ut unge leger for å komme oss litt «til unnsetning»: å vise oss hvilke utfordringer og muligheter helsetjenesten står overfor, forklarer Eivind.

  Med bakgrunn i eventyret reiste derfor de unge legene til sydspissen av Tjøme, nettopp kalt Verdens Ende.

  – Samtalene og refleksjonene de gjør seg mens de sitter to og to på svabergene og ser ut mot havet, er deres «vann». De ser på hvor vi er på vei og tar opp uro og spenning, men også med iver og glede over hvordan pasient- og legerollen vil være i fremtiden.

  Nå presenteres tenketankens arbeid i en firedelt film- og artikkelserie. Temaene som er valgt av prosjektgruppen tar opp endringer i legenes og pasientenes rolle i helsetjenestetilbudet og hvor langt man skal gå i retning av å bruke medisin for å oppnå perfeksjon.

  Verdifull innsikt

  Verdifull innsikt

  Presidenten er imponert av engasjementet.

  – Vi utfordret de unge som står klare til å gå inn i legerollen. Det er de som akkurat har startet, som har best forutsetninger for å hente vann fra verdens ende. De kjenner sin egen generasjon, med økte krav til pasientmedvirkning, og de teknologiske mulighetene. Samtidig kan de reflektere over hvilken rolle de selv kommer til å spille om førti-femti år. Det er spennende å høre deres tanker, kanskje spesielt for oss som har vært litt lengre i gamet, sier Hermansen.

  Tirsdag annenhver uke fra slutten av oktober og fram til jul vil en ny artikkel og film publiseres i henholdsvis Tidsskriftet og på Legeforeningens Facebook-sider.

  Refleksjoner fra Verdens ende
  • Prosjekt i regi av Legeforeningen, med formål om å løfte frem nye, unge legestemmer i en egen tenketank.

  • Gjennom to seminarer har legene diskutert problemstillinger de kan møte i fremtiden.

  • I vakre omgivelser på Verdens Ende på Tjøme tok Legeforeningen opptak av parvise samtaler om fire utvalgte temaer

  • Filmene er tilgjengelige på www.facebook.com/legeforeningen. Temaene presenteres også i en serie artikler i Tidsskriftet.

  Prosjektdeltakere

  Katja Eliassen (26)

  Medisinstudent ved Universitetet i Oslo, opprinnelig fra Stavanger.

  Thea Steinert (31)

  Allmennlege i spesialisering. Kommunelege på Værøy, Lofoten.

  Rannei Hosar (22)

  Medisinstudent ved NTNU, opprinnelig fra Skjåk

  Ida Susanna Fattah (29)

  Turnuslege ved Oslo universitetssykehus.

  Håvard Ulsaker (20)

  Medisinstudent ved NTNU, opprinnelig fra Hemsedal.

  Anne Synnøve Lunde (33)

  Allmennlege i spesialisering. Fastlegevikar ved Nesttun Allmennpraksis, Bergen.

  Jobin Varughese (31)

  Doktor i medisin, avhandling om nevrokirurgi. Lege ved Bergen legevakt og Sletten Allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media