Akademikerne jubilerer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akademikerne er 20 år i oktober. Det blir blant annet markert med en jubileumskonferanse onsdag 25. oktober.

  JUBILEUMSKONFERANSE: Kari Sollien gleder seg til å bli inspirert og lære. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
  JUBILEUMSKONFERANSE: Kari Sollien gleder seg til å bli inspirert og lære. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  – Dette blir en konferanse som først og fremst skal peke fremover, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

  – 20-årsjubileet skal bevisstgjøre oss på historien vår og det vi har fått til, men først og fremst peke fremover. Vi skal diskutere og snakke om behovene for kompetanse og akademisk kunnskap i årene som kommer. Hva trenger Norge som nasjon? Jeg gleder meg til å bli inspirert og til å lære,

  To rapporter om behov og verdien for akademisk kompetanse vil bli presentert på konferansen.

  En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, som er laget på oppdrag fra Akademikerne i forbindelse med jubileet, viser at det blir behov for en større andel akademikere i alle næringer, og det blir høyere kompetansekrav i alle yrker.

  – Jeg mener behovet for folk med høy utdanning i årene fremover er underkommunisert. Digitalisering, globalisering, mer kompliserte samfunnsstrukturer og klimaendringer er i ferd med å endre arbeidsmarkedet radikalt, og denne utviklingen krever langt flere med mastergrad. Unge mennesker som har lyst og forutsetninger bør oppmuntres til å ta høy utdanning, sier Kari Sollien.

  Økt produktivitet

  Økt produktivitet

  På oppdrag fra Akademikerne har Menon Economics undersøkt betydningen av akademisk kompetanse for produktivitet og vekst i regionene. Rapporten viser at en høyere andel akademikere gir økt produktivitet i næringsliv og regionene.

  – Vi er nødt til å skape nye arbeidsplasser for å sikre en solid velferdsstat for fremtiden. Det trengs politisk handlekraft for å satse skikkelig på innovasjon og kunnskap i hele Norge, sier Sollien.

  Akademikerne fyller 20 år, og Sollien understreker viktigheten av å få opp organisasjonsgraden i Norge:

  – Å være organisert er viktig for å lykkes i å bringe Norge videre – og det er viktig for å gi trygghet til enkeltmenneskene i et arbeidsmarked som endrer seg i en fart som ingen av oss fullt ut kan se for oss konsekvensene av.

  Fremtidens kompetansebehov

  Fremtidens kompetansebehov

  Akademikerne har satt sammen et spennende og variert program med fire hovedtemaer: Kunnskap – vår felles formue, Kunnskap som konkurransekraft, Kunnskap i praksis og Våger fremtidens kunnskapsbærere å tenke nytt?

  Til å diskutere de ulike problemstillingene har Akademikerne blant annet fått med seg statsminister og leder i Høyre Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. De vil samtale om temaet «Norge som kunnskapsnasjon trenger akademikere.»

  Vinner at Akademikerprisen 2017 vil bli presentert på konferansen.

  Fullstendig program med temaer og innledere er tilgjengelig på www.akademikerne.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media