Per Haugsten

Olav Haugeto, Jens Øyvind Loven, Hanne Berdal Om forfatterne
Artikkel

Vår gode venn og kollega overlege Per Haugsten døde 23.5.2017 etter mange års sykdom. Han ble 74 år gammel.

Etter medisinsk embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1967 spesialiserte han seg i øre-nese-hals-sykdommer og arbeidet mange år ved Rikshospitalet og ved Ullevål sykehus.

I 1982 ble han ansatt som overlege ved Menighetssøsterhjemmets sykehus i Oslo, der han etablerte en effektiv øre-nese-hals-virksomhet i en tid med lange ventelister og spesielt stort behov for kirurgisk behandling av barn. Avdelingen prioriterte denne oppgaven, et viktig bidrag til at disse pasientene fikk nødvendig behandling.

Per Haugsten var en dyktig kliniker og kirurg. Han behersket hele fagområdet, men hadde et spesielt engasjement for ørekirurgi.

Fra 1992 ble virksomheten ved Menighetssøsterhjemmet flyttet til Lovisenberg Diakonale Sykehus, der han arbeidet til han i 2007 gikk av med pensjon. Det var et stort savn da han sluttet.

Per var elsket av sine pasienter. Han arbeidet rolig og effektivt og hadde stor arbeidskapasitet. Han nøt stor respekt i fagmiljøet på grunn av sin effektivitet og for kvaliteten i arbeidet.

I samarbeid var han alltid ryddig og konstruktiv. Hans lune og behagelige vesen og hans reflekterte og presise bemerkninger satte standard for en god og fruktbar samværskultur. Dette lever fortsatt videre i miljøet.

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om hans bortgang. Våre tanker går til hans nærmeste.

Det vil følge fred med hans minne.

Anbefalte artikler