Kommentar

Ikke motstridende data

Odd Magne Solheim
daglig leder, Radonor AS
Interessekonflikt:  Ja
Kommentarforfatter jobber i Radonor AS, måling og rådgiving knyttet til radon.

Pål Diseth ber om forklaring på at Ullensvang har færre lungekrefttilfeller enn radonforekomstene skulle tilsi. I Kreftregisterets statistikk er dette kommentert på følgende måte: "Den mest nærliggande forklaringa er at røykevanane i Ullensvang har vore meir gunstige enn elles i landet."

Røyking er altså en så dominerende faktor for lungekreft at man ikke kan forvente variasjoner i radonforekomster skal gi utslag på lungekreftstatistikken på kommunenivå. I tillegg bør følgende tas med i betraktningen: For det første, selv om det er stor andel av boliger med høye radonverdier i tettstedet Kinsarvik, har kommunen også tettsteder med lave radonforekomster. For det andre har lungekreft lang latenstid. En stor andel av husene med høye radonverdier er av nyere dato. Kreftstatistikken det refereres til bygger på tall frem til 2008. For det tredje flytter folk fra kommune til kommune. Det er grunn til å anta at mange som har vokst opp med høye radonverdier i Kinsarvik, har flyttet til andre kommuner.

Published: 05.09.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media