Utfordret helsepolitikerne på Arendalsuka

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

- Norge har et helsevesen i verdensklasse. Likevel ulmer det i sykehusene og vi er på full fart mot et todelt helsevesen, påpekte Marit Hermansen under den årlige helsepolitiske debatten i Arendal.

FAGPANELET: Fra v. Marit Hermansen, Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbundet, Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs hospital og Grethe Aasved, administrerende direktør ved Aleris. Foto: Lasse Moe, Dagens Medisin

Arendalsuka er blitt en sentral møteplass for norsk samfunnsdebatt. Her møtes politikere, fagforeninger, pasientorganisasjoner og næringslivet. Målet er å styrke troen på politisk debatt.

- Det er valgår, og vi har som mål å sette helse på dagsorden, da er det helt naturlig å være til stede på Arendalsuka, sier president Marit Hermansen

- Vi har deltatt i debatter om digitalisering, tillit i helsevesenet og prioritering i primærhelsetjenesten. Vårt mål er å fortelle politikerne hvordan virkeligheten er for pasientene og helsepersonellet, slår Hermansen fast.

Helse er viktig for befolkningen

Det er ikke bare for helsepersonell at helse er viktig. Velgerne svarer at de ønsker at politikerne skal prioritere helse høyest. Ferske meningsmålinger viser også at for godt over halvparten av landets befolkning, er helsepolitikken det viktigste når det gjelder hvilket parti de skal stemme på ved stortingsvalget i september.

- Velgerne har gitt politikerne en tydelig beskjed, og da må de være mer lydhøre overfor befolkningens ønsker. Alt peker på at helse skal være en av de høyest prioriterte fellesskapsløsningene, sier Marit Hermansen.

Må rustes for fremtiden

Den helsepolitiske debatten som arrangeres av Arendalsuka i samarbeid med Dagens Medisin, er et av de mest populære arrangementene. Årets debatt stilte spørsmålet “Hadde vi ikke verdens beste helsevesen?” med fokus på sykehusene. Marit Hermansen benyttet anledningen til å utfordre sentrale helsepolitikere på hvordan de vil ruste sykehusene for fremtiden.

- Måten sykehusene er organisert på i dag skaper stadig nye problemer. Den setter økonomien og bunnlinjen i sentrum – ikke pasientene. Hvordan vil dere flytte beslutningsmyndighet tilbake til det enkelte sykehus og til de lederne som står nærmest pasientbehandlingen? spurte Hermansen.

I debatten deltok blant annet leder av Norsk sykepleierforbund Eli Gunhild Bye, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Torgeir Micaelsen (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (Krf), samt akademikere, helsemyndigheter og pasientombud.

Aktive på mange arenaer

Arendalsuka vokser for hvert år. I år var det i underkant av 800 ulike arrangementer. Totalt deltok Legeforeningen på elleve med flere av sentralstyrets medlemmer. Aust-Agder legeforening var også aktivt til stede og arrangerte blant annet debattmøte om tillitens kår. Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening og nylig tiltrådt visepresident, deltok her sammen med en rekke fagorganisasjoner og politikere.

Anbefalte artikler