Premiereguleringsfondet

Artikkel

Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for tidligere ansatte.

I forbindelse med søknader høsten 2016 ble det utbetalt ca. 2,0 millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen.

Søknadsfristen er mandag 16. oktober 2017.

Les mer på Legeforeningens nettsider https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Premiereguleringsfondet

Anbefalte artikler