Får hjelp i skattespørsmål

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Skattebetalerforeningen inngikk nylig en samarbeidsavtale der medlemmer gis mulighet til bistand i en rekke skattespørsmål.

SKATTEHJELP: Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen Karine Ugland Virik og generalsekretær Geir Riise undertegnet avtalen. Foto: Lise B. Johannessen

Avtalen gir medlemmer anledning til å få hjelp fra Skattebetalerforeningen innen rettsområdene skatt, avgift og familierett. Næringsdrivende leger kan i tillegg få hjelp i selskapsrettslige spørsmål.

Skattebetalerforeningen er spesialister på skatt i vid forstand, og har inngående kjennskap til reglene om inntektsskatt, formuesskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og dokumentavgift. Foreningen har også kompetanse innenfor områdene arverett, generasjonsskifte, selskapsrett, pensjon og trygd.

Avtalen gir medlemmer rett til inntil 30 minutters telefontid per år, i telefontiden mellom kl. 1200 og 1500. Ubrukt tid kan overføres.

Gjennom avtalen oppnår medlemmene også elektronisk tilgang til Skattehåndbok og til medlemsbladet Skattebetaleren. Samarbeidet vil for øvrig gi tilgang til bruk av Skattebetalerforeningens advokatkontor til medlemspris.

Avtalen trådte i kraft 1.9. 2017. Den gjelder i første omgang som et forsøk over et halvt år.

Anbefalte artikler