Kommentar

Veldig bra!

Vinjar Fønnebø
Professor
Interessekonflikt:  No

Definisjonen av p-verdien gitt her er den eneste gyldige. Tenk om alle statistiske lærebøker og forelesere hadde sagt det samme. Det hadde spart studenter og andre for mye forvirring!!

Published: 09.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media