Kommentar
Trenger vi flere turnusstillinger for nyutdannede leger?