Kommentar

Motstridende data

Pål Biseth
Pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

Hvordan forklarer artikkelforfatterne at Ullensvang kommune, med svært høy radonforekomst, er sterkt underrepresentert på lungekreftstatistikken? (1, 2)

Litteratur
1. Norges geologiske undersøkelse. Radonaktsomhet i Ullensvang kommune. http://geo.ngu.no/kart/radon/ (29.8.2017)
2. Kreftregisteret. Låg førekomst av lungekreft i Ullensvang herad. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/Lag-forekomst-av-lungek… (29.8.2017)​

Published: 25.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media