Kommentar

Legemiddeltyper - unge kvinner

Rønnaug Larsen
leder, Norges Farmaceutiske Forening
Interessekonflikt:  Nei

I artikkelen fremkommer følgende "unge kvinner i aldersgruppen 15-25 år skilte seg ut med høy kontaktrate for legemiddelforgiftning (tab 3)". Er det planlagt å se nærmere på konkret hvilke legemidler som var involvert - med tanke på om det finnes legemiddelgrupper som skiller seg ut og der forebyggende tiltak bør iverksettes?

Published: 08.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media