Kommentar

Fin artikkel!

Arne M. Skjold
Radiolog
Interessekonflikt:  No

Takk for fin artikkel. En liten kommentar. I artikkelen står det: "P-verdien er ikke sannsynligheten for at sannheten er 50/50, men sannsynligheten for å få akkurat det resultatet vi har fått hvis sannheten er 50/50."
Det burde vel her strengt tatt stå: ".., men sannsynligheten for å få akkurat det resultatet vi har fått - eller et mer ekstremt resultat - gitt at "nullhypotesen" er riktig (en nullhypotese som i dette tilfellet ville være at sannheten er 50/50)."
Jeg er klar over at språket da dessverre blir noe mer omstendelig, men for en ellers fin og viktig artikkel som dette, synes jeg kanskje dette bør være med? (Det er ganske vanlig at man glemmer dette med at de mer ekstreme observasjonene også er inkludert i beregningen. Om denne presiseringen utelates, er vel definisjonen strengt tatt feil.)

Published: 11.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media