Kommentar

Feil i tallene for fordelingen på utdanningsland Norge/EØS

Anders Taraldset
Statistikksjef
Interessekonflikt:  No

Takk for viktig artikkel! Her står det i første avsnitt etter ingressen: "Nordmenn blir foretrukket fremfor søkere av annen nasjonalitet - av dem som ble ansatt var nesten samtlige norske (94 %). Av disse var 42 % utdannet i Norge, mens 55 % var utdannet i andre land innenfor EØS-området, primært Polen, Slovakia, Ungarn og Danmark."

Men bare for ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at siste setning ikke er riktig. Tallene det gjelder står i figur 3.2 på side 14 i Helsedrirektoratets statusrapport nr. 7 (referanse 1) som første del av artikkelen bygger på. De oppgitte prosenttallene gjelder for søkerne, ikke for dem som ble ansatt. Av dem som ble ansatt, var nesten 57 % utdannet i Norge (243 av 428 ansatte med norsk nasjonalitet), mens nesten 43 % av utdannet innenfor EØS-området (183 av 428). Dette er i tråd med de tallene som står i neste avsnitt, som er korrekte.

Published: 11.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media