Kommentar

Ett elektronisk rike

Tore Gutteberg
f.1945,Overlege ved UNN / professor emeritus UiT
Interessekonflikt:  No

Det er synd å konstatere at innlegget stemmer med min erfaring også. Elektronisk kurve burde vært et krav til alle elektroniske journalsystemer. Et lite land som vårt burde hatt felles elektroniske systemer for helsevesenet slik at en lettere kunne kommunisere med hverandre. De må være brukervennlig som et Apple- eller Windows-produkt.
Fastlege-, jordmor-, vaksine- , helsesøste- og sykehusjornal burde kunne kommunisere med hverandre. Hvorfor må vi dele opp helsevesenet i Norge? Hva er handlingsplanen for ett elektronisk rike?

Published: 11.08.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media