Kommentar
Antiabetika er bare en del av god diabetesbehandling!