Forside

Artikkel

Illustrasjon © Christian Bloom

Æskulaps slange og stav representerer både helbredelse og ødeleggelse. Ofte kan grensen være tynn. Helsebyråkratiet skal sikre at god helsepolitikk blir virkeliggjort, men kan også hemme faglig yrkesutøvelse og god kvalitet. Den politiske retningen vi velger, har betydning for helsevesenets helbredelse – eller ødeleggelse.

Anbefalte artikler