Kommentar

Väldigt lika behandling i Sverige

Bo Lennernäs
Onkolog, Överläkare, Docent, Univ Sjh Örebro
Interessekonflikt:  Nei

Tack för en trevlig och tydligt skriven artikel om angeläget område. Har skickat ut den på kliniken som läromedel. Det är samma situation i Sverige att de nationella vårdprogrammen ligger efter, men å andra sidan är de möjliga att skriva riktlinjer först när konfirmerande studier på nya data kommer. Det är därför viktigt att onkologer och urologer är med tidigt så vi kan optimera behandlingar och fram för allt när de skall sättas in (ex. tidig docetaxel eller Zytiga/ Xtandi). Därför är artiklar som denna viktiga i mellantiden. En skillnad (kanske) jag slås av är att bicalutamid monoterapi (ej med GnRh) i Sverige används för sjukdom med högre PSA (och därmed trolig metastatisk sjukdom) pga. långtidstox och QoL. Annars har vi nog samma överväganden. En sak som fastlegen bör känna till om denosumab (Xgeva) är hypocalcemin som kommer smygande och kan var både svår och ha en väldigt lång duration.
Mvh och än en gång tack !

Published: 17.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media