Kommentar

Tilsvar til H. Waal og J. Mørland

Ketil Slagstad
medisinsk redaktør
Interessekonflikt:  Nei

Waal og Mørland skriver i sitt tilsvar at min tekst kan leses som at "det ikke er et mål å forhindre at bruk av «narkotika» skal bli sosialt akseptert." Det har jeg aldri hevdet. Waal og Mørland forsøker heller ikke å belegge påstanden i min tekst. Min intensjon var heller ikke å svartmale norsk narkotikapolitikk, snarere å peke på at kriminalisering av bruk og besittelse av små mengder stoff har liten forskningsmessig støtte. Det er da et tankekors hvor mye ressurser vi har brukt på å håndheve en streng politikk nettopp mot slik personlig bruk.

Published: 26.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media