Kommentar
Metastatisk prostatakreft bør følges i spesialisthelsetjenesten