Kommentar
Pensum for dei som arbeider med palliasjon i kommunane