Kommentar

Nu skal der dog sies..

Espen Husøy
Kst. overlege
Interessekonflikt:  Nei

Det er påfallende at yngre doktorer som benytter seg av slangmessige begreper, skriver journalnotater hvor valg av ord er vesentlig inspirert av digtere som Knut Hamsun hvor dansk var noget mer nærliggende. Man kan kanskje si at det har noe med at profesjonen er gammel og høyt ansett, hvor utøveren bruker spraaget som en metode å elevere seg med. Jeg sier som radiologene, her er intet nytilkommet.

Published: 19.05.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media