Kommentar

Klipp og lim..

Karin Rønning
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

En liten kommentar: Jeg har selv vært to ganger på lokalsykehusets poliklinikk for utredning, og opplevde at epikrise to hadde akkurat samme hematologiske verdier som epikrise én. Jeg fikk dem jo på Digipost. Ved selvsyn i Elektronisk pasientjournal hadde jeg sett at det var store forbedringer. Ved enn telefon til legen nr. 2 - fremkom det at epikrisen var gjort ved "klipp og lim", men at nye hematologiske verdier var glemt byttet ut.

Published: 19.05.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media