Kommentar
God grunn til å reise spørsmål omkring nytten av SSRI