Kommentar
Debatten om SSRI bør omhandle hvem som har utbytte av disse.