Kommentar
Ingen plan for helsetilbudet til befolkningen i Oslo og Akershus