Kommentar

Vi bør vente med å legalisere cannabis

Øistein Kristensen
spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og i psykiatri og overlege/seniorforsker
Interessekonflikt:  Nei

Vi vil takke A. W. Blomkvist for hans kommentar hvor han gjentar de samme liberalistiske synspunkter som han har kommet med tidligere i Minerva og som ikke tilfører debatten noe nytt. Det som undrer oss er at han ikke tar opp problemene med den sterke cannabisen som var et hovedpunkt i vårt innlegg. Vi vil presisere at vi ikke har uttalt oss om avkriminalisering av besittelse og bruk av cannabis, men konsentrert oss om cannabis negative konsekvenser i tråd med WHO-rapporten (1).

Som klinikere er vi bekymret. Det er konsensus om at cannabisbruk fører til avhengighet hos 1 av 10, hos 1 av 6, dersom man starter som tenåring og hos 25-50% hos dagligbrukere (1). Det er pasienter fra de to siste grupper vi møter som behandlere. Antallet som søker hjelp øker for hvert år. Karakterisk for dem vi møter er kognitive problemer (dårlig hukommelse, innlæringsvansker, svekket dømmekraft og manglende tiltakslyst). Mange har ikke fullført videregående skole og strever med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Frafall fra skole er påvist i flere studier (2,3,4). En stor skoleundersøkelse (ESPAD) viser at majoriteten av 15-åringer som bruker cannabis også bruker alkohol (5). Det er de unge hjerner som er mest utsatt for varig skade. For oss blir det derfor meningsløst å sammenligne farlighetsgraden av cannabis med alkohol.

Norge har et av Europas laveste forbruk av cannabis (6). Vi mener vi har gitt mange argumenter for å beholde denne posisjonen. Vi har ikke klart å finne vitenskapelige data som tyder på at det er bra for folkehelsa at forbruket av cannabis i en befolkning øker. Fra USA vet vi allerede at forbruket av cannabis har økt i alle delstater som har legalisert bruken, mest bekymringsfull er økningen i forbruk blant ungdom 12-17 år og blant unge voksne 18-25 år (7). Antall cannabisrelaterte henvendelser til legevakt har økt, likeså antall cannabisrelaterte bilulykker med skader og dødelig utgang. Antall arrestasjoner gikk ned (7). Som første og eneste land i verden legaliserte Uruguay cannabis i 2013. Heller ikke her ser de foreløpige resultater særlig oppløftende ut (8). Det er all grunn til å vente med legalisering i Norge.

Litteratur

1. World Health Organization, The health and social effects of nonmedical cannabis use. 2016: Geneva, Switzerland.

2. Simonsen, B. Hash som pædagogisk problem – ungdomsuddannelserne. 2014: Odense.

3. Vedøy TF, Skretting A. Ungdom og rusmidler: resultater fra spørreskjemaundersøkelse 1968-2008. SIRUS-rapport nr. 5, 2009, Oslo

4. Silins E, Fergusson DM, Patton GC et al. Adolescent substance use and educational attainment: An integrative data analysis comparing cannabis and alcohol from three Australasian cohorts. Drug Alcohol Depend 2015; 156:90-6.

5. Pape H, Rossow I, Storvoll EE. Under double influence.Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth populations. Drug Alcohol Depend 2009; 101(1-2): 69-73

6. EMCDDA. Prevalence of daily cannabis use in the European Union and Norway, Lisbon 2012

7. The Legalization of Marijuana in Colorado. The Impact vol.3, 2016

http://i2.cdn.turner.com/cnn/2016/images/02/24/2015.preview.legalization.of.mj.in.colorado.the.impact.pdf (10.03.17).

8. Hoffman T. Uruguay har legalisert hasj og fått store problemer. Forskning.no. 8.12.2016 (http://forskning.no/alkohol-og-narkotika/2016/12/uruguay-har-legalisert-hasj-og-fatt-store-problemer (10.03.17)).

Published: 13.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media