Kommentar
Tvangsmedisinering kan dessverre fortsatt være aktuelt