Kommentar

Skivebom i lederartikkel om psykose.

Tor Ketil Larsen
overlege/professor dr. med
Interessekonflikt:  Nei

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseforetak å innføre medikamentfri behandling av psykoser på tross av sterke advarsler fra erfarne psykiatere. Påbudet vil føre til at pasienter med psykoselidelser ikke lenger er garantert behandling i tråd med det samme Helsedirektoratets retningslinjer! Det er et viktig prinsipp i medikamentell behandling av alvorlig sykdom at man prøver ut potensiell virksom behandling og seponerer den for de pasientene som ikke har god effekt. Slik er det i indremedisin, onkologi og f.eks pediatrien; så også i psykiatrien. Det er svært vanskelig å identifisere non-responderne prospektivt. Helseminister Høie har latt seg manipulere av interesseorganisasjoner i denne saken og vist seg lite villig til å lytte til fagfolk. Denne kritikken er godt oppsummert i en nylig publisert artikkel i legetidsskriftet. Det var derfor en skuffelse å lese medisinsk redaktør i Tidsskriftet sin kommentar med overskriften ”psykiatriens indre konflikter eksponert”. Ketil Slagstad fortaper seg i refleksjoner rundt avdankede filosofer som er pensum på ex-phil; han burde ha benyttet anledningen til å støtte opp under kritikken av de medkamentfrie postene. Mennesker med psykoselidelser er en svært sårbar gruppe med liten evne til å stå på barrikadene for å få garantier om at de blir tilbudt behandling etter god medisinsk praksis. Standard behandling i Norge er ressurskrevende og består av både samtaleterapi, poliklinisk oppfølging, tilbud om innleggelse, rehabilitering med fokus og skole/arbeid og også medikamentell behandling. Vi jobber ut fra en bio-psyko-sosial modell og da gir det liten mening å ekskludere en del av behandlingen. Det bør også en medisinsk redaktør i vårt Tidsskrift ha som utgangspunkt.

Published: 28.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media