Kommentar
Norske psykiatriske forening stiller med et åpent sinn