Kommentar
Motstand mot medikamentfrie tiltak støttes