Kommentar

Motstand mot medikamentfrie tiltak støttes

Jan Ivar Røssberg
Professor, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Ja
Jan Ivar Røssberg oppgir ingen interessekonflikter. Ole A. Andreassen har mottatt forelesningshonorar fra Lundbeck, men ikke knyttet til dette arbeidet. Stein Opjordsmoen Ilner har mottatt honorar fra Lundbeck, Otsuka og Sunovion, men ikke knyttet til dette arbeidet.

Vi takker redaktør Brean for oppklarende kommentarer. I denne saken er vi glade for å ha misforstått. Vi skulle ønske flere forsto lederen på samme måte som Brean gjorde.

Vi har nå fått avklart at Tidsskriftet støtter at helsevesenet bør følge nasjonale retningslinjer, og at man skal forske på effekt av tiltak før de igangsettes i helsevesenet. En logisk konsekvens av dette er at Tidsskriftets redaksjon støtter vår skepsis mot nåværende innføring av medikamentfrie sykehusposter for psykosepasienter. Vi forstår også at betraktninger om å lytte mer til pasientene ikke var koblet til motstand mot medikamentfrie tiltak.

Vår kritikk mot å ikke være informert om en lederartikkel fra redaksjonen som kritiserte innholdet i vår artikkel er da også mindre relevant, men vi tror at redaksjonen står seg på å opplyse forfattere om at det er lederartikler på samme tema hvor meninger i en debatt presenteres.

Published: 27.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media