Kommentar
Hva var det forskningsdeltakerne egentlig reagerte på?