Kommentar

Avdanket maktkritikk?

Ketil Slagstad
Medisinsk redaktør
Interessekonflikt:  Nei

I et akademisk tidsskrift er det viktig, også her, å holde et saklig debattnivå. En åpen debatt fører forhåpentligvis til at andre stemmer som tradisjonelt gjerne har vært utenfor i de medisinske fagdebatter, for eksempel pasientenes, også får komme til uttrykk. For øvrig er det lite som tyder på at den «avdankede» filosofen Michel Foucaults (1926-1984) maktkritikk ikke er relevant for dagens psykiatridebatt.

Published: 29.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media