Stor pågang fra småsyke elever

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over 80 prosent av fastlegene bruker tid på å attestere fravær i videregående skole som følge av de nye fraværsreglene.

  PRESSET: En ny undersøkelse bekrefter det lederne i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen, Petter…
  PRESSET: En ny undersøkelse bekrefter det lederne i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen, Petter Brelin (t.v.) og Tom Ole Øren har vært bekymret for. De nye fraværsreglene har ført til en kraftig økning i pågangen hos fastlegene. Foto: Arne Vatnøy

  Innføringen av nye fraværsregler i videregående skole høsten 2016 skapte stor debatt. Ifølge reglene må videregående elever levere attest for alt fravær utover 10 prosent i hvert enkelt fag. Nå viser en ny undersøkelse gjennomført av Legeforeningen at regelendringen har ført til en stor økning i pågangen på fastlegekontorene.

  – I undersøkelsen ser vi at over halvparten av fastlegene har en slik konsultasjon hver dag.

  Dette er et høyt tall – samlet sett snakker vi om mellom en og to millioner konsultasjoner i året.

  Over 80 prosent av fastlegene har flere konsultasjoner knyttet til attestskriving hver dag.

  – Tid brukt på snørrete neser og å bekrefte at pasienter har omgangssyke gir mindre tid til å hjelpe andre med behov for medisinsk hjelp, sier Øren.

  Fastlegene bruker opp mot ti prosent av tiden sin på å dokumentere skolefravær.

  – Vi vet at dette spiser av øyeblikkelig hjelp-kapasiteten. Fastleger har i gjennomsnitt mellom seks og åtte øyeblikkelig hjelp-timer daglig. Da indikerer tallene at disse henvendelsene spiser så mye som 25 prosent av timene satt av til ø-hjelp, sier Øren.

  40 prosent får tre til seks telefoner

  40 prosent får tre til seks telefoner

  Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november 2016 og besvart av 1816 fastleger i hele landet. Over 90 prosent av legene rapporterer at de mottar telefonhenvendelser angående attestskriving daglig.

  40 prosent oppgir at de får mellom tre og seks telefoner hver dag. Det er en stor belastning. Noen av legene har opptil ni henvendelser en gjennomsnittlig dag.

  – Når legekontorene må svare på telefoner fra bekymrede elever og foreldre bidrar det til en lengre telefonkø og binder utvilsomt opp ressurser, sier Øren.

  Får følger for prioritering

  Får følger for prioritering

  Legeforeningen har vært tydelig ute og påpekt de negative konsekvensene av de nye reglene for helsetjenesten. Både Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har fortløpende kontakt med Kunnskapsdepartementet.

  – Jeg er glad for at fraværet synker og at elevene nå i mye større grad kommer seg på skolen, men dette har gått urimelig sterkt utover fastlegene og de pasientene som trenger oss mest, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin.

  Han er bekymret over konfliktene som oppstår når skoleelever og deres pårørende forventer en prioritering på bakgrunn av fraværsregelverket, samtidig som legekontoret skal prioritere pasienter med medisinske behov.

  Brelin uroer seg over at fraværsreglene kan få følger for pasient-lege-relasjonen.

  – Unge mennesker har ikke et etablert forhold til helsetjenesten. Tillit og relasjon mellom pasient og lege må bygges opp av gode møter over tid. Den nye ordningen kan potensielt skade tilliten til fastlegene, noe som vil være veldig uheldig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media