Nye endringer i pensjonsordningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er stadig endringer innen pensjonsområdet. Nå tilpasses uførepensjon i privat sektor betalt av arbeidsgiver, ny uføretrygd fra Folketrygden. Dette berører også Legeforetakenes pensjonsordning.

  NY ORDNING: Arbeidstakere inkluderes i uførepensjonen med fulle rettigheter fra første dag de er tilknyttet ordningen…
  NY ORDNING: Arbeidstakere inkluderes i uførepensjonen med fulle rettigheter fra første dag de er tilknyttet ordningen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Fra 1.1. 2015 innførte folketrygden en ny modell for beregning av uførepensjon. Denne benevnes nå uføretrygd og vurderes mer som lønnsinntekt som man skatter av. I motsetning til tidligere da uførepensjon kunne sammenliknes med alderspensjon ved fylte 67 år, utgjør uføretrygden 66 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 6G. Det gis ikke nye ytelse for lønn over 6G. Grunnbeløpet (G) var per 1.5. 2016 kr. 92 576.

  I Lov om tjenestepensjon åpnes det for at man kan ha egen sparing i tillegg til uføretrygd.

  Endringene i bedriftsbetalte uførepensjoner følger innføringen av ny uføretrygd. En av de viktigste forskjellene mellom ny og gammel ordning er at det innføres en samordning for å unngå for høye uførepensjoner. Maksimalt utbetalt beløp kan ikke overstige summen av folketrygden og den ordningen bedriften har etablert. Inkludert i dette regnestykket er også fripoliser og andre tilsvarende rettigheter fra tidligere arbeidsforhold.

  – Det siste har det vært en liten nøtt å få til i praksis, men løsningen vi presenterer for den enkelte virksomhet vil løse dette på en trygg måte, forteller Knut Dyre Haug i Storebrand.

  Fulle rettigheter

  Fulle rettigheter

  En annen og viktig nyvinning er at arbeidstakere heretter inkluderes i uførepensjonen med fulle rettigheter fra første dag de er tilknyttet ordningen.

  Partene er kommet frem til en ny, foretrukket løsning. Folketrygden gir 66 prosent av lønn opp til 6G (kr 555 456) for alle. For arbeidstakere med lønn over dette nivået er anbefalt løsning å kompensere med samme sats, 66 prosent. I tillegg skal det gis 3 prosent av lønn til alle i foretaket, uansett lønnsnivå. Alt er begrenset opp til lønn 12G (kr 1 110 912). Partene har valgt denne løsningen, fordi den blant annet ligger tettest opp til det de fleste bedriftene hadde under den gamle ordningen.

  Utover nødvendige tilpasninger til ny uføretrygd er det andre viktige endringer i uførepensjonen fra Storebrand. For å bringe ordningen mer på linje med andre tilsvarende uførepensjonsordninger og for å holde kostnadene nede er det nå innført krav om helseerklæring for nye ordninger, som omfatter fire personer eller mindre.

  – Ved å velge uførepensjon gjennom Storebrands avtale med Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ligger det automatisk et omkostningsfritak, noe som kan spare legekontorene for uventede og uheldige kostnadsøkninger i forbindelse med ansattes uførhet, sier Dyre Haug.

  Han legger til at det bak dette litt kryptiske navnet skjuler seg en liten bombe: Dersom en ansatt blir syk øker «verdien» i ordningen og kostnadene stiger kraftig.

  – Så vidt vi vet er dette den eneste uførepensjonsavtalen på markedet som har denne fordelen.

  Unikt tilpasset legene

  Unikt tilpasset legene

  Kjernen i pensjonsordningen er alderspensjonen. Denne avtalen er unikt tilpasset legene og det sikkerhetsnettet som er etablert gjennom SOP og er den eneste kollektive pensjonsordning som ikke samordnes med utbetalingene fra SOP.

  – Etter alderpensjonsreformen er det blitt mye mer fokus på hvor viktig det er å ha kontroll på sine egne pensjonsforhold. Folketrygden er påvirket av økende levealder og valgene man gjør får direkte konsekvenser for nivået på den pensjonen vi skal leve av de siste årene av våre liv, sier Dyre Haug.

  Pensjonsordningen gjennom Storebrand tilbyr tradisjonell innskuddsbasert pensjon til alle foretak innen ordningen. Det er fremforhandlet en meget konkurransedyktig pris, i tillegg er Storebrand i stigende grad kjent for å levere noen av verdens mest bærekraftige fond.

  Klart unntak

  Klart unntak

  Mange selvstendig næringsdrivende unngår å kjøpe egen pensjonsordning, her er imidlertid leger et klart unntak. Over 900 enkeltmannsforetak har etablert pensjonssparing gjennom denne ordningen.

  En pensjonsordning for denne gruppen er helt lik som for alle andre, bortsett fra at premien trekkes fra næringsinntekten og at den maksimalt kan utgjøre 4 prosent av beregnet personinntekt.

  – Nettopp dette med fradragsreglene gjør at ordningen anbefales til foretak der premiefradraget normalt ikke vil bringe inntektene ned til under 7.1G (kr 657 289). Årsaken er at man tjener opp pensjon i folketrygden av personinntekt opp til dette nivået, sier Knut Dyre Haug.

  Storebrand har egne rådgivere som er dedikert til å jobbe med Legeforetakenes pensjonsordning. De er alltid glade for å kunne bidra med råd, enten det gjelder uførepensjon eller alderspensjon. Ordningen er den eneste tjenestepensjonsordningen som ikke gir avkortning i alderspensjonen fra SOP. Den er derfor spesielt gunstig for privatpraktiserende leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media