()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Helsepolitisk barometer 2017

  Helsepolitisk barometer 2017

  Tirsdag 28. mars presenterer Kantar TNS ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2017 med påfølgende politisk debatt om hva resultatene betyr for norsk helsepolitikk?

  Hvilke forventninger har velgerne til ulike aktører når det gjelder å skape et velfungerende helsevesen, hva mener velgerne regjeringen bør fokusere på i helsepolitikken og hva gjør politikerne? er blant temaene for debatten.

  Legeforeningens president Marit Hermansen er en av flere aktører som vil kommentere resultatene.

  Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i Tidsskriftet nr. 7/8.

  Nytt fra Utdanningsfond II og III

  Nytt fra Utdanningsfond II og III

  Leger i spesialisering får fra 1.1. 2017 kun refusjon for kurs tellende for spesialiteten avholdt i Norge. Det er gjort unntak fra denne regelen innenfor enkelte spesialiteter med få utdanningskandidater. Hvilke dette gjelder fremgår på nettsidene om Utdanningsfond III. (www.legeforeningen.no/Utdanning/)

  For Utdanningsfond II er utgifter i forbindelse med deltakelse på kurs utenfor Norge for leger i spesialisering begrenset til Nordisk kongress i allmennmedisin.

  Digital søknad

  Det er nå mulig å sende søknad om kursrefusjon digitalt. Søknadsskjema ligger på nettsidene under henholdsvis Utdanningsfond II og III. Du må være innlogget på www.legeforeningen.no for å sende søknaden digitalt. Husk å benytte ett skjema per kurs. Bekreftelse på at søknaden er registrert blir sendt til din e-post.

  Søknadsfrist

  Husk at søknadsfrist er tre måneder etter kursets slutt.

  Frist for ettersending av bilag er tre måneder etter at bilag er etterspurt.

  Doktor i Nord blir digital

  Doktor i Nord blir digital

  Etter mer enn 20 år legger Nordland og Finnmark legeforening ned papirutgaven av Doktor i Nord.

  Bladet blir nå kun å finne i digital form som doktorinord.no.

  – Vi vil fortsett bidra til identitet, god kommunikasjon med medlemmene og fortelle om legelivet i nord i den digitale utgaven, sier journalist i bladet Tove Myrbakk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media