Med hjernen på dagsordenen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvert år i uke 11 samles flere hundre nevrologer til fem lærerike og spennende fagdager i Oslo.

  VIKTIGE FAGDAGER: Anne-Hege Aamodt ser frem til årets nevrodager. Foto: Lise B. Johannessen
  VIKTIGE FAGDAGER: Anne-Hege Aamodt ser frem til årets nevrodager. Foto: Lise B. Johannessen

  – Dette er den viktigste nasjonale nevrologikonferansen i Norge, sier leder i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

  Årets nevrodager som er de arrangeres for 29. gang, har et rikholdig og spennende program med temaer som hjerneslag, Parkinsons sykdom, hodepine, nevromuskulære sykdommer, epilepsi og MS. Statusrapporten for hjernehelse som ser ut til å resultere i en strategiplan er også viet plass.

  I åpningsforedraget vil hjerneforsker Marianne Fyn snakke om nevroplastisitet og hvordan hjernen llagrer minner. Fyhn var førsteforfatter på hovedartikkelen som May-Britt og Edvard Moser fikk Nobel-prisen for. Hun leder nå en egen forskergruppe ved Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg vil professor Pål Gulbrandsen ved UiO holde foredrag om pasientmedvirkning.

  Kampanje og tiltakspakke for hjerneslag

  Kampanje og tiltakspakke for hjerneslag

  Torsdag er temaet nye retningsslinjer for hjerneslag.

  I oktober 2016 lanserte Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag der det nevrologiske fagmiljøet var en av pådriverne. Målet var at flere skulle bli oppmerksomme på symptomene og raskt ta kontakt med 113 ved mistanke om hjerneslag.

  – På den måten kan flere få behandling i tide og overleve med god livskvalitet, sier Aamodt.

  Effekten av kampanjen er nå under evaluering.

  – Den nasjonale kampanjen og økt oppmerksomhet på hjerneslag var en gyllen anledning til å sette fokus på og jobbe videre med slagorganiseringen, sier hun.

  Ny nasjonal retningslinje er snart klar. Deretter vil Helsedirektoratet gjøre klar pakkeforløp for hjerneslag. Det pågår dessuten en prosess med standardisering og sertifisering av europeiske slagenheter som også er aktuell i Norge.

  – Den nye rapporten fra Helse Sør-Øst om «Sykehus i nettverk» viser en modell for slagorganisering som kan få stor betydning for regionen, men som også er anvendbar i andre regioner og innen helt andre fagfelt enn hjerneslag, sier Anne-Hege Aamodt og legger til at det for tiden foregår mye på hjerneforskningsfeltet. Det er bygget opp nye forskningsnettverk der det er gjennomført akuttbehandlingsstudier og nye multisenterstudier er i gang.

  Årsmøte med seminar

  Årsmøte med seminar

  Norsk nevrologisk forening avholder som tidligere år også årsmøte i forbindelse med Nevrodagene. For første gang arrangeres et seminar i tilknytning til årsmøtet. Temaet de har valgt er spesialistutdanning.

  Leder av den danske nevrologiforeningen, avdelingssjef på Herlev hospital i København, Jesper Erdal er invitert til å snakke om utdanningsopplegget de har utviklet hos seg. Sammen med kollega Mette Lindelof vil han snakke om nevrologiutdanningen i Norden. – Hva i den danske utdanningsmodellen kan vi ta med oss inn i det norske systemet og hvilke fellesnevnere har vi, er noen av spørsmålene som tas opp.

  – Dette virker veldig interessant og vil være anvendbart i alle spesialiteter, sier Anne-Hege Aamodt.

  Fra Norge er Elisabeth Arntzen, prosjektleder og utdanningssjef i Helse Sør Øst RHF invitert til å snakke om prosjekt for etablering av ny spesialistutdanning i helseforetakene, mens utdanningssjef Nina Evjen i Legeforeningen vil fortelle om status i Legeforeningens arbeid med utdanningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media