Kommentar

Erfaringene fra andre land viser at det er mulig

Walter Keim
pensjonert
Interessekonflikt:  Nei

Erfaringene fra andre land viser at det er mulig å forby tvangsbehandling med at hjemmel for det fjernes (1). Etter «forbudstiden» ble bare 0,5 % av innlagte tvangsmedisinert ca. en tiendel sammenliknet med tallet før. I Norge utgjør tvangsmedisinerte ca. 10 prosent av personene som ble behandlet i det psykiske helsevernet (2). Det betyr at det blir ca. 20 ganger så mye tvangsmedisinering i Norge av innlagte sammenliknet med Tyskland.

Litteratur
1. Martin Zinkler. Germany without Coercive Treatment in Psychiatry—A 15 Month Real World Experience. Laws 2016, 5(1), 15;
2. Ose SO, Pettersen I. Døgnpasienter i psykisk helsevernfor voksne (PHV). Sintef. 20.11.2012. https://www.sintef.no/contentassets/f98d2810156e4dd6b8b7aa1da8174334/en… (1.3.2017)

Published: 21.02.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media