Kommentar
Erfaringene fra andre land viser at det er mulig