Kommentar

Barn trenger begge foreldre

Eivind Meland
Fastege og professor
Interessekonflikt:  Ja
Se erklæringen innsendt ifm hovedartikkelen.

Ja, dette er viktig. Stortinget skal behandle revisjon av Barneloven i mars, og dessverre har norsk fagekspertise klart å bevege Solveig Horne og regjeringen til å trekke forslaget om likestilt bosted som norm etter skilsmisse. Dokumentasjonen om at barn klarer seg best med likestilte og tilstedeværende foreldre er styrket etter en nylig publisert svensk studie (1). Det er synd at norsk fagekspertise klamrer seg til en forestilling om at barnets beste kan ivaretas ved at sakkyndige og rettslige institusjoner trumfer barnets rett til kjærlighet og omsorg fra begge foreldre.

Litteratur
1. Fransson, E., Låftman, S.B., Östberg, V. et al. The Living Conditions of Children with Shared Residence – the Swedish Example Child Ind Res (2017).

Published: 20.02.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media