FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Ingrid Lønningdal

Ser man på Nasjonalbibliotekets grafer over ordbruk siden årtusenskiftet, samhandler vi stadig mer og samarbeider stadig mindre. Om det kommer pasientene til gode, er vel mer uklart.

Anbefalte artikler