Artikkel

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte onsdag 26.4. 2017 kl 1400 på Scandic Park Hotel, Sandefjord.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Valg på nytt sentralstyre

Årets landsstyremøte finner sted i Ålesund fra 30. mai til 1. juni. Det skal velges nytt sentralstyre og valgkomiteen er nå i gang med forberedelsene. Det skal legges frem forslag på kandidater til følgende verv: president, visepresident, sju øvrige medlemmer til sentralstyret samt tre varamedlemmer.

Lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening, spesialforeninger og det enkelte medlem av Legeforeningen kan sende inn forslag på kandidater.

Komiteen ber forslagsstilleren markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om kandidatene er forespurt. Landsstyret vil bli gitt en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Forslagsstillerne bør derfor informere valgkomiteen om dette.

Forslag på kandidater sendes skriftlig i brev eller på e-post til valgkomiteens leder Ivar Halvorsen. Tlf. 992 98 562 eller e-post ivar.halvorsen@lyse.net innen 25. april 2017.

Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger. Nettkurset «Allmennlegen og barnevern» skal gjøre fastlegen bedre i stand til å avdekke og utrede omsorgssvikt, handle på basis av bekymring og samarbeide med barneverntjenesten. Kurset er utarbeidet av Legeforeningen i samarbeid med Barns Beste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, barneverntjenesten i Kristiansand og fastlegene Bente Mjølstad og Finn Høivik.

Kurset som har en varighet på to timer, er valgfritt i allmennlegers etterutdanning. Fra 2017 vil det inngå i obligatorisk grunnkurs A for allmennleger i spesialisering.

Det er tilgjengelig i nettkursportalen, men krever innlogging.

Anbefalte artikler