Kommentar

Når barn skades

Eivind Meland
Fastlege og professor
Interessekonflikt:  Ja
Jeg har tidligere redegjort for mulig interessekonflikt

Det er ikke først og fremst politikerne som er ideologisk forsteinet, men et fagmiljø i Norge som er fordomsfullt og lite oppdatert. Solveig Horne reiste ved høring i 2015 spørsmålet om en delt bostedsløsning for barna som et utgangspunkt i barneloven. Det var barneperspektivet som var viktig for regjeringen og Horne. Forslaget møtte imidlertid massiv motstand fra direktoratet (BUFDIR) og fra barnesakkyndige psykologer (FOSAP). Alle hevder at forskning viser at det ikke skal være til barnets beste å bo fast i to hjem.

Dette står i kontrast til forskning, som for eksempel danske psykologer vektlegger. I en kronikk i Politiken fra september i fjor begrunner leder av Dansk psykologforenings barnesakkyndige, Michael Kaster, endringer i dansk lovgivning: "Der er brug for en ny forældreansvarslov, som hviler på en grundforståelse af, at forældreskabet er et særlig eksistentielt omdrejningspunkt for netop de to mennesker, der har skabt barnet (1)." Det skal mer enn vanlig politisk mot for å motstå faglige råd fra fagråd og direktorat. Jeg trodde at Solveig Horne hadde et slikt mot, men hun har trukket forslaget før barneloven skal behandles av Stortinget. Det er etter min mening en skam.

Litteratur
1. Kaster M. Ny lov skal ligestille skilsmissforældre. Politiken 7.9.16

Published: 31.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media