Kommentar

Legemiddelfirmaene har ikke eneansvar for å lage studier.

John K Kjekshus
Professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Det er en merkelig oppfatning at det bare er legemiddelfirmaer som har ansvar og bestemmer hvilke studier som blir gjort. Vi har i mange år forsøkt å få det offentlige til å betale for undersøkelser som anses relevante for befolkningen - uten hell. Jeg synes kritikken heller bør rettes mot det manglende initiativ fra det offentlige som har sørget for ansvar for å avklare om ny medisin er levedyktig og forsvarlig. Legemiddelfirmaene er pålagt å gjøre kontrollerte undersøkelser for å dokumentere nytteverdi for sine medikamenter for idet hele tatt få lov til å markedsføre disse. Det store og lovløse markedet er medikamenter som selges i helsekost forretninger eller på nettet som det ikke stilles dokumentere effektkrav til.

Published: 18.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media