Kommentar
Legemiddelfirmaene har ikke eneansvar for å lage studier.