Kommentar
Førsteklasses, ikke annenrangs hjerneslagbehandling