Kommentar

Den kommersielle faktoren

Sigbjørn Rogne
Lege
Interessekonflikt:  Nei

Den kommersielle faktoren er påfallende for de siste bremsemedisinene som er blitt godkjent mot atakkvis ms. I tillegg til patentet, er det kommersielt viktig for legemiddelfirmaene at virkestoffet er godkjent som «New active substance».

På tvilsomt grunnlag fikk Biogen godkjent virkestoffet dimethyl fumarate som «New active substance» av EMA, selv om dette var et kjent virkestoff i psoriasismedisinen Fumaderm (inneholder både dimetylfumarat og monoetylfumarat, og det var kjent at dimetylfumarat og ikke monoetylfumarat var virkestoffet).

Biogen viste i en randomisert kontrollert studie at dimethyl fumarate (Tecfidera) hadde effekt mot atakkvis ms, og tidoblet så prisen.
Denne artikkelen fra 2014 beskriver hvordan Biogen påvirket EMA (1).

Sanofi fikk på tilsvarende måte godkjent virkestoffet teriflunomide (Aubagio) som «New active substance» av EMA, selv om det i praksis var samme virkestoff som i leddgiktmedisinen Arava (inneholder leflunomide som spaltes etter inntak til det aktive virkestoffet teriflunomide). Sanofi viste i en randomisert kontrollert studie at teriflunomide hadde effekt mot atakkvis ms, og tyvedoblet så prisen.

Genzyme avregistrerte leukemimedisinen Campath (alemtuzumab) og nyregistrerte samme virkestoff som ms-medisinen Lemtrada (alemtuzumab). Genzyme viste i en randomisert kontrollert studie at alemtuzumab hadde effekt mot atakkvis ms, og økte så prisen førti ganger. Dette ble påpekt i norske medier nylig (2).

Litteratur
1. Toumi M, Jadot G. Economic impact of new active substance status on EU payers’ budgets: example of dimethyl fumarate (Tecfidera®) for multiple sclerosis. J Mark Access Health Policy. 2014; 2: 10.3402/jmahp.v2.23932.
2. Aaserus SL. Billig kreftmedisin ble svinedyr MS-medisin. Tv2. http://www.tv2.no/a/8548547/ (19.1.2017)

Published: 19.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media