Kommentar

Astma og bronkial hyperreaktivitet

Thor-Øistein Endsjø
pensjonert idrettsmedisiner
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Jonas Berglund for interessante synspunkter og kommentarer til min historiske fortelling om astma i toppidretten. I uke 4 kommer en rapport avgitt av en kommisjon bestående av tre skandinaviske leger og en norsk jurist om bruken av astmamedisin i Norges Skiforbund. Jeg er ikke lenger formelt knyttet til noe forbund, men kan likevel gi noen kommentarer.

Av de som deltar i World Cup langrenn, uansett nasjon, har ca 25% bronkial hyperreaktivitet, får perodevis astmaliknende symptomer og bruker i perioder av sesongen antiastmatisk medikasjon, inhalasjonssteroider som basis og beta-2agonist (Ventoline) og/eller ipapropiumbromid (atrovent) med antikolinerg effekt som tillegg. Slik har det vært og slik er det fortsatt når diagnosen bronkial hyperreaktivitet er stilt, enten ved metakolintest, ekshalert NO eller test på tredemølle/ergometersykkel. Med astmaliknende symptomer menes i denne sammenheng nedsatt lungefunksjon med hoste og ekspektorat med reduserte spirometriverdier, men ofte uten hørbar obstruksjon.

Så til utøvere som ikke har noen påvist bronkial hyperreaktivitet, men likevel får astmaliknende symptomer etter kraftig kuldeeksponering, noe som lettere kan skje etter virale luftveisinfeksjoner. Vi har erfaring for at opptil et par ukers behandling med inhalasjonssteroider kan være effektivt. Utøveren blir raskere frisk og vi har ikke vurdert dette som et konkurransefortrinn, men snarere som behandling av en reell lidelse.

Published: 20.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media