Kommentar

Astma i toppidrotten - savner kommentar til dagens situasjon.

Jonas K Berglund
Overlege, MD, Ph D, Nyresykdomer
Interessekonflikt:  Nei

Takk Thor-Øistein for en god fortelling i historisk perspektiv. Personlig savner jeg forfatterens kommentarer til den situasjon som norske langrennsløpere står i idag. Dette grundet at verdens beste langrennsløper i 2015/16 sesongen - Martin Johnsrud Sundby - ble utestengt for overdosering av astmamediciner, sannsynligvis beta-2-agonist, muligens med steroid i tillegg. Etter det har norske langrennsløpere fortsatt med astmamedicinering, men i tillatt dose. Angivelig til de løpere som fått astmadiagnose, men også til løpere med "astmalignende symtomer".

I debatten har det vart lite diskusjon om den fysiologiska luftvägsreaktionen på intens exposition for kall luft, dvs. en bronch-konstriktion og dermed påvirket gasutbytte. Det innebærer att forebyggende behandling till ikke astmasjuk, eller de med astma, men uten symptomer i det aktuelle konkurrenstillfeldet, vil få en fordel framfor de løpere som ikke behandles.
Det hade vært svært intressant å høre Endsjø sin mening om dette. Jag mener denne aspekten er ikke diskutert i det hele tatt.

Published: 16.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media