Tverrfaglig søkelys på den medisinske profesjon

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For fjerde år på rad inviterer LEFO (Legeforskningsinstituttet) forskere fra de skandinaviske landene til konferanse om leger og medisinstudenters helse og arbeidsforhold.

LEGEHELSE: Fornøyde leger gir fornøyde pasienter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Forskning på leger og deres levekår er viktige forskningsområder i hele Norden, men det er kun her i Norge vi har et eget institutt. Vi har derfor en unik posisjon sammenliknet med våre naboland, forteller instituttsjef i LEFO Karin Rø

Den årlige konferansen har som formål å samle forskere med ulik bakgrunn til å presentere pågående forskningsprosjekter. Tema for årets konferanse som finner sted i slutten av januar er: Med tverrfaglig søkelys på den medisinske profesjonen – Styring, jobbtilfredshet og behandlingskvalitet.

Sykehusreform og primærhelsetjeneste

LEFO har invitert fire forelesere til å belyse hovedtemaet. Disse er lege og professor Geir Sverre Braut, tidligere fylkeslege, nå seniorrådgiver ved forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssykehus og Einar Øverby, professor i statsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han vil snakke om velferdsprofesjoner i aktiveringsstaten. Per Vaglum, lege, psykiater og universitetslektor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo, vil hovedsakelig ta utgangspunkt i sin kronikk i Aftenposten med overskrift Tre forslag til sykehusreformer som vil ha avgjørende betydning for alle pasienter. Helen Brandstorp, lege og leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø, tar med seg erfaring fra arbeid med organisering av behandlingsteam innen primærhelsetjenesten, bl.a. det å ha med pasienten i evalueringen av hvordan akuttsituasjoner ble håndtert – og hva som dermed er «god behandling».

Vil samle ulike fagfelt

Tanken bak konferansene er å gi forskerne muligheten til å bli kjent med hverandre og med hverandres forskning.

– Bakgrunnen for at LEFO har valgt å arrangere denne type konferanse er blant annet at vi hadde et ønske om å gjenoppta det tidligere nordiske forskningssamarbeidet som var aktivt på 1990-tallet, forteller instituttsjef Rø.

Ønsket er å samle ulike fagfelt.

– Målsettingen er å fremme integrering av ulike fagfelt for blant annet å studere sammenhengene mellom ledelse og organisering i helsesektoren, se på legers helse, jobbtilfredshet og arbeidskår og å sette søkelys på kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen, sier Karin Rø.

Anbefalte artikler