Tverrfaglig søkelys på den medisinske profesjon

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For fjerde år på rad inviterer LEFO (Legeforskningsinstituttet) forskere fra de skandinaviske landene til konferanse om leger og medisinstudenters helse og arbeidsforhold.

  LEGEHELSE: Fornøyde leger gir fornøyde pasienter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  LEGEHELSE: Fornøyde leger gir fornøyde pasienter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  – Forskning på leger og deres levekår er viktige forskningsområder i hele Norden, men det er kun her i Norge vi har et eget institutt. Vi har derfor en unik posisjon sammenliknet med våre naboland, forteller instituttsjef i LEFO Karin Rø

  Den årlige konferansen har som formål å samle forskere med ulik bakgrunn til å presentere pågående forskningsprosjekter. Tema for årets konferanse som finner sted i slutten av januar er: Med tverrfaglig søkelys på den medisinske profesjonen – Styring, jobbtilfredshet og behandlingskvalitet.

  Sykehusreform og primærhelsetjeneste

  Sykehusreform og primærhelsetjeneste

  LEFO har invitert fire forelesere til å belyse hovedtemaet. Disse er lege og professor Geir Sverre Braut, tidligere fylkeslege, nå seniorrådgiver ved forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssykehus og Einar Øverby, professor i statsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han vil snakke om velferdsprofesjoner i aktiveringsstaten. Per Vaglum, lege, psykiater og universitetslektor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo, vil hovedsakelig ta utgangspunkt i sin kronikk i Aftenposten med overskrift Tre forslag til sykehusreformer som vil ha avgjørende betydning for alle pasienter. Helen Brandstorp, lege og leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø, tar med seg erfaring fra arbeid med organisering av behandlingsteam innen primærhelsetjenesten, bl.a. det å ha med pasienten i evalueringen av hvordan akuttsituasjoner ble håndtert – og hva som dermed er «god behandling».

  Vil samle ulike fagfelt

  Vil samle ulike fagfelt

  Tanken bak konferansene er å gi forskerne muligheten til å bli kjent med hverandre og med hverandres forskning.

  – Bakgrunnen for at LEFO har valgt å arrangere denne type konferanse er blant annet at vi hadde et ønske om å gjenoppta det tidligere nordiske forskningssamarbeidet som var aktivt på 1990-tallet, forteller instituttsjef Rø.

  Ønsket er å samle ulike fagfelt.

  – Målsettingen er å fremme integrering av ulike fagfelt for blant annet å studere sammenhengene mellom ledelse og organisering i helsesektoren, se på legers helse, jobbtilfredshet og arbeidskår og å sette søkelys på kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen, sier Karin Rø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media